26 mei

Trending in de zorgsector

Bij djem doen we zeer regelmatig onderzoek voor zorgverleners in brede zin van het woord: verzekeringsmaatschappijen, (thuis)zorginstellingen, VSM, Beter Horen en GSK. Om er maar een paar te noemen.
Zo hebben we ook de laatste maanden een paar interessante projecten uitgevoerd die dicht op de huid van de samenleving zitten. Individualisering, zelfredzaamheid en mantelzorg spelen in die projecten een belangrijke rol. Zo ook het huidige vergoedingenstelsel in de zorg, het premiestelsel en de keuzevrijheid of keuzebeperking. Het zijn maar een paar van die begrippen die in onze zorgmaatschappij trending zijn. En die steeds vaker het onderwerp van onderzoek zijn.

Wat voorheen een vanzelfsprekendheid was in het leven -goede en voor iedereen toegankelijke zorg- is in de toekomst wellicht een luxe. Luisteren naar de consument is essentieel om ook in de zorg het aanbod (of dit nu tandpasta is of een zorgpolis) goed af te stemmen op de wensen en mogelijkheden van je klant en prospect.

Genoemde merken doen dat gelukkig zeer zorgvuldig zodat ze niet alleen de juiste tone of voice hanteren maar ook daadwerkelijk weten en begrijpen wat hun doelgroepen bezielt en beweegt. Geen merk kan zonder die insights. Check onze rate card en zie voor welke toegankelijke budgetten je op korte termijn al inzichten kunt genereren.

Djemmen met ZZP’ers

Jarenlange expertise in marktonderzoek