Well-Being: meten van vitaliteit en tevredenheid

Health en well-being zijn in beweging. Ons welzijn is een samenspel van o.a. omgeving, economische situatie, sociale contacten, de psyche en het lichaam. Gezondheid kan dus niet gereduceerd worden tot een element.

Daarnaast werd ook duidelijk dat deze elementen niet op zichzelf staan, maar met elkaar interacteren in het bepalen van ons welzijn.

Strikt genomen is well-being een algemeen begrip voor de conditie waarin een individu of groep zich bevindt. In het Nederlands dikwijls vertaald met welzijn, soms zelfs verward met gezondheid. Djem benadert well-being breder en… vanzelfsprekend anders. Wij kijken vooral naar de manier waarop individuen en groepen hun eigen well being beoordelen en waarderen. Het gaat daarbij ook om de combinatie van de verschillende rollen die een individu heeft: de medewerker, die ook vader is en ook vrijwilligerswerk doet.

 

Voor wie:
Iedereen die belang heeft bij vitale mensen (burgers, medewerkers, verzekerden, leerlingen oftewel doelgroepen die lekker in hun vel zitten) krijgt met de Well-being monitor een tool in handen om actieve preventie uit te voeren. Binnen het beschikbare budget kunnen zij op basis van de monitor de keuzes maken die het sterkst bijdragen aan een hogere vitaliteit en well being bij die doelgroep.

De Well-being monitor heeft een 2-ledige werking:
• Het individu krijgt inzicht in zijn vitaliteit / well-being scores ten opzichte van het gemiddelde. Inzicht is een voorwaarde voor gedragsverandering. Gedragsverandering kan leiden tot een hogere well-being en is ook een belangrijke preventie voor verzuim en verhoging van de productiviteit.

• De opdrachtgever biedt enerzijds de individuen uit zijn doelgroep het inzicht hoe hun persoonlijke score zich verhoudt tot het gemiddelde. De opdrachtgever krijgt daarnaast zelf inzicht in de well-being scores van zijn doelgroep op geaggregeerd niveau. Op basis van het inzicht in de score van de doelgroep kan de opdrachtgever gericht actie ondernemen op de elementen waar de vitaliteit / well-being achterblijft. Er wordt nu al veel geld geïnvesteerd in maatregelen. Op basis van het verkregen inzicht stelt de opdrachtgever het juiste pallet met maatregelen samen dat het meeste effect sorteert voor zijn/haar doelgroep voor de geïnvesteerde euro’s.

Werkgevers voor hun werknemers maar ook gemeenten, scholen, arbo diensten, verzuim- en zorgverzekeraars etc. zijn allemaal partijen die een groot belang hebben bij het inzetten van de juiste maatregelen om de gepercipieerde well-being van hun doelgroepen te verhogen. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat dit leidt tot: verzuimreductie en stijging van de arbeidsproductiviteit. Daarbij geven de resultaten van de monitor ook input voor cultuur verandering, goed werkgeverschap, reputatiemanagement etc.

Wat is de Well-being monitor?
De Well-being monitor is opgesteld door djem in samenwerking met een arts en een psychologe. Hij bestaat uit een vragenlijst van ongeveer 15 minuten die zes deelgebieden omvat waarop mensen hun eigen situatie waarderen. Aan het einde van de vragenlijst krijgt de deelnemer direct zijn well-being scores en een vergelijking met het gemiddelde. De opdrachtgever krijgt nooit inzicht in individuele resultaten maar op groepsniveau.

Waarom bij djem health plaza?
• De Well-being monitor geeft een compleet mensbeeld met zijn 360 graden aanpak. Veel monitors richten zich op een deelelement (het werkende leven, de fysieke kant). Onze wetenschappers hebben op basis van literatuurstudie , interviews en statistische analyses deze elementen verenigd.
• De Well-being monitor is gebaseerd op de perceptie van de deelnemer. Daardoor is deze ontvankelijker voor het resultaat want men voelt het zelf ook zo. Maatregelen op die terreinen waar men een lage score heeft, verhogen de gepercipieerde kwaliteit van leven, daar gaat het om.
• Een mix van research, psychologische en medische expertise .

Daarom heeft djem de Well-being monitor ontwikkeld.

Interesse? Stuur een bericht dan nemen wij contact op of bel eens met Henk of Jacques.

Waarom djem?

Djem faciliteert en coördineert