Senioren Welzijn Monitor

Het aantal 50-plussers stijgt de komende jaren spectaculair. De verwachting is dat in 2025 het aantal 50-plussers is gestegen tot zeven miljoen mensen. Daarmee maakt deze groep 43% uit van de Nederlandse bevolking.

Maar kennen we ze wel goed genoeg? Weten we wat ze beweegt, motiveert en inspireert? Weten we hoe ze zich voelen en hoe ze het dagelijkse leven ervaren op belangrijke levensdimensies zoals mentale en fysieke gesteldheid, inkomen, woon en leefomgeving, wonen, werken, financiën en vrije tijd?

Senioren zelf aan het woord

Djem insight Studio heeft de Senioren Monitor ontwikkeld om het welzijn van senioren genuanceerd en breed in kaart te brengen. De gevalideerde vragenlijst is ontwikkeld in samenwerking met wetenschappers (o.a. psycholoog en arts).

De monitor meet hoe senioren zich voelen op de volgende dimensies:

  • Woon en leefomgeving (o.a. tevredenheid; bereikbaarheid, betrokkenheid)
  • De Nederlandse samenleving (o.a. veiligheid, vertrouwen, gelijkwaardigheid, betrokkenheid)
  • Het dagelijkse en het sociale leven (o.a. vriendschap, familiebanden, mantelzorg)
  • Werk en financiën (o.a. motivatie, inspiratie, vermogen, inkomen)
  • De mentale en fysieke gesteldheid (o.a. fysieke en geestelijkheid gesteldheid, beperkingen, verslavingen)

En dat alles vanuit de persoonlijke perceptie, zodat we daadwerkelijk weten hoe men zich voelt en hoe men zich manifesteert op genoemde terreinen.

 

Djem heeft inmiddels veel trajecten met vijftigplussers doorlopen in zeer uiteenlopende categorieën (zie onze opdrachtgevers) en zo een visie ontwikkeld en kennis opgebouwd. Djem is ook van mening dat je grijze haren moet hebben om die doelgroepen te begrijpen en te activeren. Je moet weten waar ze vandaan komen en wat ze naar toe willen. Dan zijn affiniteit en empathisch vermogen key.

Kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek

Djem faciliteert en coördineert