Consumenten duurzaamheid scan

Wij ontmoeten regelmatig klanten die bezig zijn met het thema duurzaamheid. Een veelomvattend begrip. Zo zijn er trajecten waar specifieke bedrijfsprocessen worden verduurzaamd, bijvoorbeeld het verduurzamen van de supply chain keten, verduurzamen van product- en dienstenaanbod, verduurzaming in de bouw etc.

Ook de politiek, media en de maatschappelijke discussie richten zich steeds vaker op het thema duurzaamheid. Beperking van de CO2-uitstoot is dikwijls het dominante speelveld.

Echter we merken dat er veel vanuit veronderstellingen en aannames wordt gesproken. Andere terreinen (bijvoorbeeld voeding, kleding, vervoer) raken dikwijls ondergesneeuwd of komen eenvoudigweg niet aan bod.

Ook constateren we dat er bij diverse partijen nog relatief weinig aandacht is voor hoe gebruikers, klanten, consumenten aankijken tegen duurzaamheid, in welke mate zij kennis hebben, wat hun houding is en in hoeverre zij zich al ‘duurzaam’ gedragen.

Djem biedt een multiclient monitor naar het thema duurzaamheid op 8 domeinen:

voeding/levensmiddelen –  transport/vervoer – kleding – wonen

dienstverlening – persoonlijke verzorging – leisure – milieu

In deze multi-client monitor ondervragen we 1000 Nederlanders (vanaf 18 jaar) naar hun awareness/kennis, verwachtingen, houding en gedrag ten aanzien van duurzaamheid.

Indien gewenst kunnen we in het onderzoek specifieke doelgroepen meenemen zoals bijv. millenials, jongeren versus ouderen, gebruiker versus niet gebruikers van een specifieke categorie.

 

Wil je deelnemen, neem dan contact met ons op.

Henk Schulte 0634835920

Jacques van Leeuwen 0643804724

Senioren Welzijn Monitor

Djem faciliteert en coördineert